Eiendomsfinans AS

Administrasjon

Cappelensgate 24, 3015 Drammen

32 21 86 00

firmapost@eiendomsfinans.no

Administrasjon

Cappelensgate 24, 3015 Drammen

32 21 86 00

firmapost@eiendomsfinans.no

Team

Our employees

Egil Wam
Økonomisjef | Partner

92 26 80 25

egil@eiendomsfinans.no

Julianne Skovli Gåsvær
Markedsansvarlig | Partner

928 06197

julianne@eiendomsfinans.no

Njål Kjellesvik Norheim
Partner

934 66 086

njaal@eiendomsfinans.no

Ole Mossin Olesen
Direktør Compliance | Partner

930 68 454

Ole@eiendomsfinans.no

Roar Rambøl Hillestad
Viseadministrerende Direktør | Partner

45 22 62 60

roar@eiendomsfinans.no

Tom Gusland Nielsen
Daglig Leder | Partner

90 67 86 06

tom@eiendomsfinans.no

Anders Sørjordet
Compliance Officer

408 54 488

sorjordet@eiendomsfinans.no

Contact us

Leave your message here