Eiendomsfinans AS

INNTEKTSFORSIKRING

Hvis du skulle bli arbeidsledig på grunn av oppsigelse eller permittering reduseres inntekten din. Du vil kunne få offentlige trygdeytelser, men disse dekker langt fra hele inntekten du tidligere hadde. Mange risikerer også en betydelig inntektsreduksjon ved sykemelding (selvstendig næringsdrivende og de som tjener mer enn 6G). Denne forsikringen gir deg økonomisk trygghet i en periode med lavere inntekt.

LAST NED, FYLL UT SISTE SIDE, SEND TIL firmapost@eiendomsfinans.no

loading-iocn