Eiendomsfinans AS

Inntektsforsikring

Inntil 10.000,- ekstra pr. mnd

Hjelper deg å kunne betjene dine lån dersom du har redusert inntekt i en periode på grunn av sykdom eller arbeidsledighet.

Velg lånetype

Steg 1 av 2
Forsikring

Inntektsforsikring

Hvis du skulle bli arbeidsledig på grunn av oppsigelse eller permittering reduseres inntekten din. Du vil kunne få offentlige trygdeytelser, men disse dekker langt fra hele inntekten du tidligere hadde. Mange risikerer også en betydelig inntektsreduksjon ved sykemelding (selvstendig næringsdrivende og de som tjener mer enn 6G). Denne forsikringen gir deg økonomisk trygghet i en periode med lavere inntekt.

Informasjon og søknadsskjema

- Fra 3 000 til 10 000 pr mnd
- 6 eller 12 måneders avtale
- Din alder må være mellom 18 - 60 år
- Må ha vært medlem av norsk folketrygd de siste 5 årene
- Ansatt i minst 50% stilling eller selvstendig næringsdrivende


LAST NED, FYLL UT SISTE SIDE, SEND TIL firmapost@eiendomsfinans.no