Eiendomsfinans AS

Personforsikring

Det skjer ikke meg?

Velg lånetype

Steg 1 av 2
Forsikring

Personforsikring er et samlebegrep på forsikringer innen liv og helse.

Mennesker som har vært utsatt for en ulykke eller alvorlig sykdom i ung alder og som blir ufør på grunn av dette, risikerer å bli brorparten av morgendagens minstepensjonister. Uføreforsikring er derfor noe alle mennesker burde ha, enten de er unge eller gamle. Med en uføreforsikring er du på en rimelig måte sikret økonomisk mot arbeidsuførhet som følge av sykdom eller skade. Personforsikring er et samlebegrep på forsikringer innen liv og helse.

Livsforsikring

Velg en sum som er tilpasset dine etterlattes behov.

 • For å få livsforsikring må helseerklæring fylles ut.
 • Livsforsikring kan tegnes for personer mellom 18 og 60 år.
 • Forsikringssum kan velges fra 250 000 til 3 000 000

 

 

 •  

ID tyveri

og krenkende publisering på nett.
 
 • ​De siste årene er over 240 000 nordmenn utsatt for ID-tyveri.
 • Det er nå på høy tid å treffe tiltak mot denne nye og økende kriminaliteten.
 • ​En rimelig forsikring som kan bety utrolig mye. Kun kr.49,- pr mnd.

 

 •  

   

   

Uføreforsikring

For å dekke tap av inntekt ved uførhet.

 • Forsikringen gir deg en engangsutbetaling ved uførhet
 • Forsikringen gir deg månedlig utbetaling dersom du har vært minst 50% arbeidsufør sammenhengende i minst 12 mnd
 • Velg en forsikringssum som er tilpasset deg og din økonomi
 • For å få uføreforsikring må helseerklæring fylles ut
 • Uføreforsikring kan tegnes fra 18-55 år
 • Forsikringssum kan velges fra 250.000-1.500.000