Eiendomsfinans AS

Personvern

 

1. Generelt

Eiendomsfinans vil med disse retningslinjene for personvern vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger behandles i samsvar med den norske personopplysningslovgivningen. For enkelte av Eiendomsfinans tjenester kan det finnes egne vilkår for vår behandling av personopplysninger. Du vil bli informert om slike vilkår i forbindelse med at du bruker disse tjenestene. Disse retningslinjene for personvern gjelder både for forbrukere og bedriftskunder som bruker våre hjemmesider Eiendomsfinans.no for å motta tilbud fra Eiendomsfinans. Du skal alltid kunne føle deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss.


2. Behandlingsansvarlig

Eiendomsfinans, organisasjonsnummer 987214597, Cappelensgate 34, 3015 Drammen, er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger på hjemmesiden og i alle våre tjenester. Informasjon om hvordan du kontakter oss finner du under punkt 10.

 

3. Når samler vi inn personopplysninger?

Eiendomsfinans behandler personopplysninger om deg når du oversender dokumentasjon til oss i forbindelse med en søknad om lån eller forsikring. Eiendomsfinans kan også få informasjon fra våre samarbeidspartnere eller andre selskaper, i den utstrekning det er relevant for å administrere tjenester som du har bestilt eller er interessert i. Eiendomsfinans kan videre motta informasjon om deg fra annonsører i Eiendomsfinans annonsenettverk.


4. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Når du ber om et tilbud, søker om lån eller forsikring, kan Eiendomsfinans samle inn personopplysninger om deg, så som ditt navn, ditt personnummer, ditt kort- eller kontonummer, og ellers nødvendige opplysninger.
 

5. Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi lagrer opplysningene så lenge det er nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen. Vi kan komme til å lagre opplysningene lengre dersom vi må det som følge av lov eller for å beskytte våre rettslige interesser, eksempelvis dersom det pågår en rettslig prosess.


6. Hvorfor behandler Eiendomsfinans dine personopplysninger?

Hovedsakelig behandler Eiendomsfinans personopplysninger for å gjennomføre søknad på kundens vegne til samarbeidende finans- og forsikringsselskap. Ved ønske om lån kan Eiendomsfinans komme til å innhente en kredittvurdering. Opplysningene kan også utgjøre grunnlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøkelser, statistikk og analyse og forbedring av bedriften.

Videre kan dine opplysninger samkjøres, segmenteres og analyseres for gjennom målrettet markedsføring å gi informasjon tilbud eller anbefalinger om egne eller samarbeidspartneres varer og tjenester.


7. Hvem deler vi opplysningene med?

Vi kan komme til å dele opplysningene med  samarbeidspartnere og andre tredjeparter for å gjennomføre vår avtale med deg, for eksempel for å levere bestilte varer eller tjenester.

Eiendomsfinans kan også komme til å dele personopplysninger med selskap som behandler personopplysninger for Eiendomsfinans regning, eksempelvis IT-leverandører og samarbeidspartnere. Ved kredittvurdering deles personopplysninger med et kredittvurderingsselskap for å vurdere om kreditt skal gis.

Personopplysninger kan videre bli delt med andre dersom det nødvendig for å følge gjeldende lov eller pålegg fra myndighetene, for å ivareta Eiendomsfinans rettslige interesser, eller for å oppdage, forebygge eller overvåke bedrageri og andre sikkerhets- eller tekniske problemer.


8. Lenker til eksterne nettsider

Eiendomsfinans hjemmeside kan inneholde lenker til nettsteder som drives eller eies av noen andre enn Eiendomsfinans. Eiendomsfinans har ikke ansvar for behandling av personopplysninger som skjer på slike nettsteder.

 

9. Forandringer i retningslinjene for personvern

Dersom det blir gjort mindre endringer av disse retningslinjene for personvern kommer Eiendomsfinans til å publisere ny versjon av retningslinjene på Eiendomsfinans.no  med informasjon om når endringene trer i kraft. Dersom det blir gjort vesentlige forandringer i retningslinjene for personvern vil Eiendomsfinans informere deg gjennom e-post.

 

10. Rett til informasjon og retting

Du har ifølge personopplysningsloven rett til å kostnadsfritt, etter en skriftlig undertegnet søknad, få informasjon om hvilke personopplysninger om deg Eiendomsfinans behandler og hva som er formålet med behandlingen. Du har også rett til få rettet, blokkert, anonymisert eller slettet feilaktige, misvisende eller ufullstendige opplysninger. Kontakt oss gjennom en av adressene under hvis du vil vite mer om hvordan Eiendomsfinans behandler dine personopplysninger.

E-post: post@eiendomsfinans.no

Adresse: Eiendomsfinans, Cappelensgate 24, 3015 Drammen

Hvis du ikke ønsker at Eiendomsfinans behandler dine personopplysninger for direkte markedsføring kan du skriftlig si fra om dette til Eiendomsfinans. I hvert nyhetsbrev vil du også informeres om din mulighet til å motsette deg å motta fremtidige nyhetsbrev.