Eiendomsfinans AS

Dette er Seniorlån

Dette er Seniorlån
Du kan få lånet utbetalt som et engangsbeløp eller som månedlige utbetalinger, alternativt som en kombinasjon. Du betaler ikke renter eller avdrag så lenge du bor i boligen.
 
Rentene legges til lånet månedlig.
 
Du beholder eierskapet til boligen.
 
Hvis boligens verdi er lavere enn lånet ved forfall, er det banken som dekker tapet.
 
Du kan når som helst avslutte låneforholdet.
 
SeniorLån skal tilbakebetales først ved permanent fraflytting fra boligen (f.eks ved flytting til sykehjem) eller død.
 
Du kan hvert år trekke fra påløpte renteutgifter i selvangivelsen og få en ekstra skattefordel.
 
SeniorLån kan ikke kombineres med annen gjeld som hefter i boligen.
 
Hvor mye du kan låne med SeniorLån avhenger av din alder, samt boligens verdi og beliggenhet.