Eiendomsfinans AS

<small class="msb">JA, TAKK <br/> - BEGGE DELER</small>


Hos oss får du et godt lånetilbud til ditt nye boligkjøp. Dersom du eier bolig fra før kan vi hjelpe deg med å estimere verdien på denne, samt bistå med tips om en dyktig eiendomsmegler i ditt område. I et slikt tilfelle vil du ha behov for mellomfinansiering dersom du vil kjøpe før du har solgt din nåværende bolig. Vi hjelper deg å regne ut hvor mye du kan forvente å få i langsiktig lån og mellomfinansiering, samt koordinerer hele prosessen for deg. For raskest mulig saksbehandling, legg ved siste selvangivelse, fersk, lønnsslipp, verdivurdering og evt annen relevant dokumentasjon.