Eiendomsfinans AS

PERSONFORSIKRING

Mennesker som har vært utsatt for en ulykke eller alvorlig sykdom i ung alder og som blir ufør på grunn av dette, risikerer å bli brorparten av morgendagens minstepensjonister. Uføreforsikring er derfor noe alle mennesker burde ha, enten de er unge eller gamle. Med en uføreforsikring i Eiendomsfinans er du på en rimelig måte sikret økonomisk mot arbeidsuførhet som følge av sykdom eller skade. Personforsikring er et samlebegrep på forsikringer innen liv og helse.

Livsforsikring

  - Velg en forsikringssum som er tilpasset dine etterlattes behov.
 • * For å få livsforsikring må helseerklæring fylles ut
 • * Helseerklæringen vår er kort og lettfattelig, kun 11 spørsmål
 • * Livsforsikring kan tegnes for personer mellom 18 og 60 år
 • * Forsikringssum kan velges fra 250 000 til 3 000 000

Uføreforsikring

  - En forsikring som er til for å dekke tap av inntekt ved uførhet.
 • * Forsikringen gir deg en engangsutbetaling ved uførhet
 • * Forsikringen gir deg månedlig utbetaling dersom du har
 • vært minst 50% arbeidsufør sammenhengende i minst 12 mnd
 • * Velg en forsikringssum som er tilpasset deg og din økonomi
 • * For å få uføreforsikring må helseerklæring fylles ut, kun 11 spørsmål
 • * Uføreforsikring kan tegnes fra 18-55 år
 • * Forsikringssum kan velges fra 250.000-1.500.000

ID tyveri + uønsket og krenkende publisering på nett

  De siste to årene er over 230 000 nordmenn utsatt for ID-tyveri. Dette er en dobling siden undersøkelsen gjennomført i fjor. Det er nå på høy tid å treffe tiltak mot denne nye kriminaliteten som kostet nordmenn 2,7 milliarder kroner bare i 2012.* En rimelig forsikring som kan bety utrolig mye. Kun kr.49,- pr mnd. *)2013 rapport levert av representanter fra Brønnøysundregistrene, Økokrim, Forbrukerombudet, Datatilsynet, Finans Norge og Skattedirektoratet.