Samboeravtale

Samboeravtale

5 grunner til at du bør vurdere en samboeravtale. Er temaet anstrengt i starten, blir det ikke bedre ved et brudd.

Det å bli samboere er en stor og omfattende avgjørelse som innebærer en rekke endringer for begge parter. Dette kan reguleres med en samboeravtale.

For de aller fleste er dette et nytt kapittel i livet og det er både spennende og utfordrende å tre inn i en hverdag hvor man skal forholde seg til hverandre på en annen, og mer forpliktende måte. Selv om de fleste befinner seg i en gledesrus, er det også viktig å ta en fot i bakken og tenke grundig igjennom hva dette i realiteten innebærer.

Her kan du laste ned et eksempel på samboeravtale.

For det å gå fra en til to separate hushold, innebærer en del kompromisser, valg og standpunkt. Det kreves visse ferdigheter i forhold til både kommunikasjon og bevisstgjøring av verdier. I tillegg kommer det inn en del juridisk aspekter som ikke alle er fullt klare over. Skal man kjøpe bolig sammen, eller skal den ene flytte inn hos den andre? Hvis man kjøper bolig sammen, hvor mye egenkapital skal hver enkelt bidra med, og hvordan gjør man det dersom den ene har betydelig mer verdier enn den andre? Hva hvis den ene er student og ikke kan bidra til det økonomiske fellesskapet for en periode?  Hvem skal eie hva av interiør og hvordan gjør man det ved brudd?

Dette er problemstillinger mange vegrer seg imot å løfte frem. Dels fordi de er ubehagelig og dels fordi man ikke tenker over det. Mange synes også det er vanskelig å snakke om økonomi og diskusjoner rundt temaet kan være en konfliktbombe. Men det kan være lurt å ta en syretest av forholdet.

Her er 5 grunner til at du bør vurdere en samboeravtale

1. Selve samboerskapet

I selve beslutningen om å flytte sammen bør partene ha et bevisst forhold til eierskap og økonomi. Å avklare til hvem som skal sitte igjen med boligen, bilen og maleriet til farmor handler om å skape oversikt og orden. Et samliv bør tåle dette og temaet kan lett fungere som en syretest på selve relasjonen. Er dere samboere uten barn, eier hver deres bolig og har separat økonomi er det lite behov for en samboerkontrakt/samboeravtale.

2.Bolig

Bolig er en av de største og viktigste økonomiske investeringene partene gjør i et samboerskap. Mange eier bolig fra før og ønsker at den nye samlivspartneren skal kjøpe seg inn i boligen, mens andre vil ut på boligmarkedet og kjøpe sammen. Ofte har ikke partene like mye egenkapital og det kan også være store forskjeller i inntekt.

Momenter man bør tenke over er: Ønsker den som flytter i boligen å investere eller skal vedkommende betale leie? Hvor mye i så fall?  Skal begge partene eie like mye av boligen, eller skal det gjøre en fordeling etter hvem som har bidratt med mest egenkapital?

Har partene barn vil dette også innebære behov for en rekke avklaringer.

3. Løsøre

Har partene med seg møbler og inventar inn i samboerforholdet kan det være lurt å lage en liste over hvem som eier hva og føye dette inn i samboeravtalen. Ikke rent sjeldent glemmer man slikt ved et brudd, og da vil en klargjørende liste dempe en eventuell gryende konflikt. Ofte er brudd så emosjonelt krevende fra før, at uklarheter og uenigheter av ulik art fortoner seg som bensin på bålet. Kjøper man noe i fellesskap bør det også komme frem om man eier dette sammen eller ikke. Man bør kunne føye til og fjerne ting etter hvert som gjenstandene fremskaffes.

Plutselig blir kasserollene fra IKEA eller julepynten arenaer for en prinsipiell krigføring, og det bør man prøve å unngå.

4. Forsørger

Av og til blir en av partene forsørget av den andre. Dette kan skyldes at den ene er student eller hjemmeværende. Partene bør avklare seg imellom om den som bærer den største økonomiske forpliktelse skal ha en kompensasjon for å ha betalt ned boliglån, handlet mat og forsørget den andre over en lengre periode.  Hvis begge eier boligen med 50% hver, kan det føles urimelig at det ved et brudd skal foretas et likejevnt oppgjør. Det bør da avtalefestes hvorvidt den enes minimale bidrag skal utløse noen økte rettigheter for den andre enten i form av større andel i boligen, krav om kompensasjon eller lignede.

Det foreligger flere dommer fra Høyesterett hvor akkurat dette har vært tema. Høyesterett sier ganske tydelig at så lenge ikke noe er avtalt så må det legges til grunn at samboere yter til fellesskapet uten at det skal bli noe spørsmål om å jevne ut eventuelt mellomværende når samboerskapet tar slutt. Det skal enormt mye til. Men har partene forankret noe rundt dette i en avtale, vil dette veie tungt.

5  Det er enkelt å sette opp en avtale

Det er ingen formkrav rundt opprettelsen av en samboeravtale. Man trenger ingen vitner og dokumentet kan oppbevares både i arkivmappen og på pc´n.  Det kan være lurt å rådføre seg med en finansrådgiver og eller jurist/advokat for å være på den sikre siden. Særlig hvis det er snakk om bolig, barn og andre mer kompliserte økonomiske forhold. De fleste advokater har en fastpris på slike oppdrag og det kan være verdt investeringen å få gode råd så man ikke sitter igjen med uklare avtalepunkter som ikke kan realiseres.

Man kan også enkelt sette opp en slik avtale selv og det finnes utallige maler på nett.
Her kan du laste ned et eksempel på samboeravtale.