Skattemeldingen for inntektsåret 2022

Mor på kjøkkenbenk som serverer en skål med mat til liten sønn som sitter på benken

Skattemeldingen for inntektsåret 2022

Sjekk at alle opplysninger er riktige.

Fra 14. – 31. mars 2023 får alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd tilgang til sin skattemelding (selvangivelsen). Du får melding på sms eller e-post når skattemeldingen kan åpnes. Leveringsfristen er 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.

Før du sender inn skattemeldingen

Bruk noen minutter på å sjekke at all informasjon som er registrert på deg stemmer. Skatteetaten får mye informasjon tilsendt, men de får ikke med seg alt. Du bør dobbeltsjekke at lønnen og skattebetalingene dine stemmer. Dette kan du enkelt gjøre ved å sammenligne tallene i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk som du mottar fra arbeidsgiveren din med tallene i skattemeldingen. Ved å sammenligne disse tallene, kan du sørge for at alt er i orden og unngå eventuelle feil eller misforståelser som kan føre til at du betaler mer eller mindre skatt enn det du skal.
Det samme gjelder for pensjon eller trygd: Oversikt over hva du har mottatt får du fra NAV eller andre selskap du mottar pensjon eller trygd fra, f.eks forsikringsselskap.

Se over gjeld og formue

Det er også viktig å dobbeltsjekke at gjeld og formue som er oppgitt i skattemeldingen stemmer. Tallene hentes fra de som du har gjeld eller formue hos, så det kan være lurt å gå gjennom
disse tallene og sammenligne dem med dine egne opplysninger. Dersom du har formue, kan det hende at du har rett til verdsettingsrabatt, og dette vil bli forhåndsutfylt i skattemeldingen din. Så det kan være lurt å sjekke at verdsettingsrabatten er tatt med og riktig beregnet.

Prøv Fradragsveilederen

I tillegg til å sjekke at lønn, skatt, gjeld og formue stemmer, kan det være lurt å se om du har krav på flere fradrag i skattemeldingen din. Dette kan du gjøre ved å bruke fradragsveilederen.
Hvis du har krav på fradrag, kan dette redusere det skattepliktige grunnlaget, og dermed kan du betale mindre i skatt. Det er derfor viktig å undersøke og føre opp de riktige fradragene for å sørge for at skattemeldingen din er korrekt, og du betaler riktig skatt. Så ta en ekstra sjekk og bruk fradragsveilederen for å se om du kan ha krav på flere fradrag. Du har rett til fradrag for kostnader med etableringsgebyr og refinansiering av lån. Du kan trekke fra kostnadene ved opptak av nytt boliglån eller refinansiering av gjeld.

Andre endringer som kan påvirke din skatt

Hvis det er feil eller utelatelser i skattemeldingen, må du legge til riktige opplysninger, for eksempel hvis du har kjøpt en eiendom, solgt aksjer eller giftet deg.
Det er også mulig å gjøre endringer i skattemeldingen etter at den er levert, men det er viktig å huske å levere skattemeldingen på nytt etter at endringene er gjort.

Levering av skattemeldingen

Fristen for å endre og levere skattemeldingen er 30. april. Du kan endre og levere så mange ganger du vil, også etter at fristen er gått ut. Du trenger ikke sende oss dokumentasjon før vi spør etter det. Skattemeldinger som ikke er levert innen 30. april, regnes som levert automatisk med de forhåndsutfylte opplysningene som var oppgitt ved fristens utløp.

Har du noen spørsmål? Kontakt oss her

Hva kan du kreve fradrag for?

  • Etableringsgebyr og omkostninger ved opptak av lån
  • Kostnader i forbindelse med refinansiering av lån for å oppnå lavere rente, også kostnader til bruk av takstmann
  • Gebyrer til boligselskap knyttet til særskilt nedbetaling av IN-lån (individuell nedbetaling av fellesgjeld)
  • Renter på lån fra arbeidsgiver og fra private långivere (for eksempel familiemedlemmer)
  • Betalte forsinkelsesrenter av gjeldsrenter, og renter og omkostninger ved kredittkjøp
  • Renter på lån i utlandet. Les mer om lån i utlandet.

Hva kan du ikke kreve fradrag for?

  • Skattefradrag for renter som er forfalt, men som ikke er blitt betalt innen utløpet av forfallsåret. Hvis rentene ikke inngår i en bokføringspliktig virksomhet, vil du først få fradrag for dem i det året du betaler dem. Det vil si at selv om rentene forfaller i ett år, vil du ikke kunne trekke dem fra skatten før du faktisk betaler dem. Dette gjelder imidlertid bare hvis rentene ikke er en del av en bokføringspliktig virksomhet, noe som betyr at de ikke er en del av regnskapet til en bedrift.
  • Ubetalte renter på studielån. Det gis bare fradrag for renter som er betalt.
  • Gebyr og omkostninger i forbindelse med inkasso.
  • Rentetillegg på restskatt (gjelder ikke forsinkelsesrenter).
far og sønn som står ved vasken på kjøkkenet

Ofte stilte spørsmål om skattemeldingen:

Når må jeg levere skattemeldingen?

Skattemeldingen for inntektsåret må leveres innen 30. april hvert år.

Hvordan leverer jeg skattemeldingen?

Skattemeldingen leverer du elektronisk via Altinn. Fristen for å endre og levere skattemeldingen er 30. april, men du kan endre og levere så mange ganger du vil, også etter at fristen er gått ut. Hvis du ikke gjør endringer eller ikke sender inn, regnes skattemeldingen som levert den 30. april med de forhåndsutfylte opplysningene.

Hvilke fradrag jeg kan kreve i skattemeldingen?

Fradragene du kan kreve avhenger av din personlige situasjon, men vanlige fradrag inkluderer reiseutgifter, renteutgifter, og fagforeningskontingent. Prøv fradragsveilederen her.

Hvordan legger jeg til fradrag i skattemeldingen?

Du kan legge til fradrag ved å fylle ut de relevante feltene i skattemeldingen. Hvis du er usikker på hvilke fradrag du kan kreve, kan du kontakte Skatteetaten, eller lese mer om utfylling her.

Hva skjer hvis jeg ikke leverer skattemeldingen i tide?

Hvis du ikke gjør endringer eller ikke sender inn skattemeldingen, regnes skattemeldingen som levert den 30. april med de forhåndsutfylte opplysningene. Du kan likevel gå inn å endre etter denne datoen, men hus da å sen inn på nytt etter at du har utført endringene.

Hvordan kan jeg sjekke om skattemeldingen min er korrekt?

– Sjekk at grunnleggende opplysninger er korrekt: navn, fødselsdato, adresse, og fødselsnummer.
– Sjekk inntektsopplysningene: Gjennomgå inntektsopplysningene for å se om de stemmer overens med det du faktisk har tjent i løpet av året. Dette inkluderer opplysninger om
arbeidsinntekt, pensjonsinntekt, aksjeinntekt og eventuelle andre inntekter.
– Sjekk fradragene: Sørg for at alle fradragene dine er inkludert, som for eksempel renteutgifter, fagforeningskontingent, og andre utgifter som er fradragsberettiget. Hvis du har hatt store utgifter i løpet av året som kan gi deg rett til fradrag, bør du dobbeltsjekke at de er inkludert.
– Sjekk skattemessige fordeler: Sørg for at du har fått med alle skattemessige fordeler du er kvalifisert for, som for eksempel BSU-sparing eller skattefradrag for gaver til veldedige organisasjoner.

Hva er forskjellen mellom skattemelding og skatteoppgjør?

Når Skatteetaten er ferdig med å behandle skattemeldingen din mottar du et skatteoppgjør. I skatteoppgjøret vil du få svar på om du har betalt for mye eller for lite skatt i løpet av året. Hvis du har betalt for mye skatt, vil du få penger tilbake på skatten. Dette kan være fordi du har hatt fradrag eller skattefordeler som du ikke visste om eller fordi du har hatt en lavere inntekt enn det som var forventet. Hvis du har betalt for lite skatt, vil du derimot måtte betale restskatt. Dette kan være fordi du har hatt en høyere inntekt eller fordi du har hatt færre fradrag enn det som var forventet.

Hvordan kan jeg endre skattemeldingen etter at den er levert?

Ifølge Skatteetaten kan du endre og levere skattemeldingen din så mange ganger du vil, også etter at fristen for innsending er gått ut. Dette betyr at hvis du oppdager feil eller mangler i skattemeldingen din etter at du har levert den, kan du enkelt logge deg inn på Altinn og gjøre endringer. Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon før Skatteetaten ber om det. Hvis du ikke har levert skattemeldingen din innen fristen på 30. april, vil den regnes som levert med de forhåndsutfylte opplysningene som var oppgitt ved fristens utløp.

Husk:

Selv om du kan endre og levere skattemeldingen din flere ganger, kan du bli pålagt å betale tilleggsskatt eller straffeskatt hvis Skatteetaten mener at du har unnlatt å oppgi opplysninger eller
har gitt uriktige opplysninger med vilje. Derfor er det viktig å sjekke at skattemeldingen din er riktig og fullstendig før du sender den inn.

Selvstendig næringsdrivende

Har du enkeltpersonforetak må du levere skattemeldingen uansett, og den må leveres elektronisk.
Viktig informasjon: Nytt i år er at alle enkeltpersonforetak skal levere skattemeldingen i nytt format – enten i regnskapssystemet eller på skatteetaten.no. Fristen er 31. mai hvert år.

En ny endring for næringsdrivende er at skattemelding, næringsoppgave og vedleggsskjemaer er slått sammen. Tidligere måtte næringsdrivende levere skattemelding via Altinn og legge ved separate næringsoppgaver og vedleggsskjemaer. Nå kan alt fylles ut i næringsspesifikasjonen i skattemeldingen.
Dette betyr at for enkeltpersonforetak er det nå kun én skattemelding som trenger å bli levert, hvor både personlige skatteforhold og opplysninger om næringsvirksomheten kan oppgis. Dette gjør
prosessen med utfylling og innsending av skattemeldingen mye enklere, raskere og mer nøyaktig.

Les mer om dette på skatteetaten.

Endringer for visse yrkesgrupper:

Ny skattemelding kan medføre store endringer for visse yrkesgrupper og bransjer. Om du er en av de som blir påvirket av endringene, kan det være lurt å lese mer her:

Hvordan fordele gjeldsrenter?

Selv om man har lån sammen med noen, vil det i de fleste tilfeller kun bli innrapportert på én person fra banken. Hvordan man skal fordele lånene avhenger av om man er gift eller ikke. Hvis man er gift, kan man velge å fordele lånene mellom seg på den måten som passer best for dem. Denne fordelingen må gjøres hvert år på skattemeldingen, og begge parter må gjøre endringene.
Det er viktig å merke seg at endringer i skattemeldingen hos den ene lånetakeren ikke automatisk gir endringer i skattemeldingen til den andre lånetakeren. Begge må derfor sørge for å gjøre de
nødvendige endringene. Uansett hvordan lånene er fordelt, må totalsummen være den samme.

Hvis for eksempel gjeldsrentene reduseres med 10 000 kroner hos den ene lånetakeren, må den øke med 10 000 kroner hos den andre lånetakeren. Det er derfor viktig å endre eller legge til informasjon om långiver, gjeld, gjeldsrenter og årsak til endring på skattemeldingen.