Annuitetslån eller serielån?

Annuitetslån eller serielån?

Hva passer egentlig best for deg og hvilken låneform bør du velge?

Annuitetslån er den vanligste låneformen. Da betaler du det samme månedlige beløpet gjennom hele lånets løpetid, forutsatt at rentenivået er stabilt. Det månedlige beløpet består av avdrag og rentekostnader. I starten er avdragsdelen mindre, og rentedelen større. Etter hvert som lånet nedbetales stiger avdragsdelen, og rentedelen minker.

graf som viser annuitetslån
Annuitetslån

Et annuitetslån har like store terminbeløp hver måned, som gjør produktet forutsigbart. Derfor passer det godt om du liker forutsigbarhet og ønsker en litt romsligere økonomi. Annuitetslån er et godt alternativ for dem som skal kjøpe sin første bolig, pusse opp eller etablere familie.

graf som viser serielån
Serielån

Et serielån kan passe for deg som låner mindre enn din låneevne tåler, fordi du har god råd til å betale det. Med et serielån betaler du ned lånet med høyere terminbeløp i starten, men du vil få mindre og mindre å betale etterhvert som lånet betales ned. Avdragsdelen er lik hver måned, men rentedelen synker. Resultatet er at det månedlige beløpet blir mindre for hver innbetaling til banken. Dersom du har råd til å opprettholde de store innbetalingene i starten av et serielån, vil du betale mindre renter totalt over 25 år, enn ved et annuitetslån med like lang løpetid.


Alternativt kan et annuitetslån med kortere løpetid være minst like gunstig som et serielån. Det kan også passe for deg som har planer fremover eller kjenner til kommende endringer i egen økonomi, som å gå av med pensjon innen lånet er nedbetalt.

Her kan du også lese mer om refinansieringnytt boliglånmellomfinansiering og seniorlån.