Personforsikring

Personforsikring:
– Forsikringer innen liv & helse

Vi hjelper deg å finne forsikringene som gjør at du føler deg trygg, og som passer dine behov. Ved en gjennomgang av din livssituasjon, hjelper vi deg å finne en god uføreforsikring og/eller livsforsikring. Vår samarbeidspartner er YouPlus.

Eldre mann på en sti i skogen som holder i en sykkel som ligger nede.

Uføreforsikring

Mennesker som har vært utsatt for en ulykke eller alvorlig sykdom i ung alder, og som blir ufør på grunn av dette, risikerer å bli en av morgendagens minstepensjonister. Med en uføreforsikring dekkes:
– tap av inntekt ved uførhet, som sikrer deg økonomisk mot arbeidsuførhet som følge av sykdom eller skade. Uføreforsikring er derfor noe alle burde ha, unge som gamle.

En uføreforsikring er en type forsikring som gir økonomisk beskyttelse hvis du blir syk eller utsatt for en ulykke og ikke lenger kan jobbe. Mange opplever en stor reduksjon i inntekten ved langvarig sykdom, ofte en halvering, og vil kun være dekket av uføretrygd fra NAV. En uføreforsikring kan hjelpe deg med å sikre din økonomi i tilfelle du blir ufør.

  • Uføreforsikring Super – gir månedlig utbetaling
  • Uføreforsikring Ekstra – gir engangsutbetaling med månedlig forskuttering

Uføreforsikring Super er en form for forsikring som gir deg månedlige utbetalinger hvis du har vært minst 50% sykemeldt i en periode på 12 måneder. Denne forsikringen gir deg støtte helt frem til du fyller 67 år, og den dekker alle typer sykdommer.

Uføreforsikring Ekstra er en forsikringsordning som gir deg en månedlig utbetaling dersom du har vært minst 50% sykemeldt i løpet av ett år. Dersom du blir varig ufør og ikke kan jobbe mer, vil du motta resten av forsikringssummen som et engangsbeløp.

Kriterier: Uføreforsikring kan tegnes av alle mellom 18-55 år, bosatt i Norge siste 5 år eller er Norsk, Svensk eller Dansk statsborger bosatt i Norge. Forsikrede må være 100 % arbeidsdyktig tilsvarende 100 % stilling for å kunne kjøpe forsikring.

Dødsfallsforsikring

En dødsfallsforsikring er en forsikringsordning som gir økonomisk trygghet til de du bryr deg om dersom du skulle dø. Ved dødsfall vil forsikringssummen bli utbetalt som en engangssum, og du har muligheten til å bestemme hvem som skal motta utbetalingen. Dermed bidrar en dødsfallsforsikring til å sikre familieøkonomien ved død.

Det er spesielt viktig dersom du har gjeld, forsørger barn, eller har felles lån med samboer/ektefelle. I noen tilfeller er det også ønskelig dersom noen har kausjonert for deg. Behovet er særlig stort dersom en eller begge har barn fra tidligere forhold, såkalt særkullsbarn. De vil ha rett til mors- eller farsarv og da er det godt å ha penger til å betale dem, fremfor å måtte selge boligen.

En dødsfallsforsikring gir en engangsutbetaling til de du har valgt som begunstiger ved død, uansett årsaken. Hvis du er gift vil pengene gå til din ektefelle, mens hvis du ikke har oppgitt noen begunstiger vil utbetalingen følge arveloven. Samboere har ikke automatisk rett til utbetaling, så det er viktig å oppgi hvem som skal være begunstiget.

  • Livsforsikringen kan tegnes for personer mellom 18 og 67 år.
    Forsikringen opphører når forsikrede fyller 80 år.
  • For å kunne søke livsforsikring må man ha bodd sammenhengende i Norge i minimum fem år eller være Norsk, Svensk eller Dansk statsborger bosatt i Norge.
  • Den forsikrede må være medlem i norsk folketrygd når forsikringstilfellet inntreffer.

Alvorlig sykdom

Alvorlig sykdom kan ha store konsekvenser og føre til store endringer i livet ditt. I en slik situasjon vil du ønske å fokusere på å bli frisk, uten å måtte bekymre deg for økonomiske spørsmål. En forsikring mot alvorlig sykdom kan gi deg og din familie økonomisk frihet, slik at dere kan fokusere på å komme gjennom denne tøffe tiden uten unødige bekymringer. Forsikring gir utbetaling ved 26 utvalgte diagnoser, blant annet kreft, hjerteinfarkt og hjerneslag. Kontakt oss for komplett liste.

Hvorfor bør du ha forsikring mot alvorlig sykdom?

Alvorlig sykdom kan ramme enhver, og i en slik situasjon vil du ønske å fokusere på å bli frisk, uten å måtte bekymre deg for økonomi. En forsikring mot alvorlig sykdom gir deg og din familie økonomisk trygghet i en utfordrende tid. Ved utvalgte alvorlige sykdommer og skader vil forsikringen utbetale en engangsutbetaling.

For å sikre optimal økonomisk beskyttelse, anbefales det at du kjøper en forsikring tilsvarende din brutto årslønn.

Hvordan fungerer utbetalingen?
Du får hele forsikringssummen utbetalt når endelig diagnose er stilt, og forsikringsselskapet har mottatt all nødvendig dokumentasjon.

Kriterier:

  • Den forsikrede må være medlem i norsk folketrygd når forsikringstilfellet inntreffer.
  • Uføreforsikring kan tegnes av alle mellom 18-60 år, bosatt i Norge siste 5 år eller er Norsk, Svensk eller Dansk statsborger bosatt i Norge.

Barneforsikring

Barneforsikringen sikrer barnets økonomi i tilfelle av alvorlig sykdom eller ulykke. Selv etter at barnet har blitt voksen, vil forsikringen fortsette å ta vare på det.

Det er anbefalt at alle barn har en forsikring, da det gjør det enklere for barnet og familien dersom noe skulle skje. Hvis barnet blir langvarig syk og ikke kan jobbe som voksen, vil det kun få støtte fra NAV, og det er derfor viktig å ha en forsikring.

For optimal beskyttelse anbefaler vi Barneforsikring Ekstra eller Super, da disse inkluderer både en engangsutbetaling og månedlig utbetaling ved langvarig sykdom. Alle forsikringssummer er oppgitt i G, som per 01.05.2022 utgjør kr 111 477.

Har du lyst til å snakke med en rådgiver? Da kan du ringe oss eller komme innom et av våre kontorer.