Omstartslån

Omstartslån

– refinansiere betalingsanmerkninger med sikkerhet i bolig

Omstartslån benyttes til å betale ned lån med anmerkninger og du kan samle all gjeld til ett lån.

√ Lån inntil 85% av boligens verdi
√ Samle mange lån til ett lån
√ En regning å forholde deg til
√ Reduserte rentekostnader
√ Unngå tvangssalg

Send oss en henvendelse angående omstartslån

JULILEUMSLOGO EIENDOMSFINANS

FAQ – Hva er omstartslån?

Hva er omstartslån?

Omstartslån er et finansielt verktøy som kan hjelpe deg med å komme deg på fote etter en økonomisk krise eller omstilling. Det er et lån som du tar opp for å dekke dine økonomiske behov, for eksempel til å betale regninger eller samle dyr gjeld. Omstartslån er ofte ment som en midlertidig løsning for å hjelpe deg med å komme deg videre, slik at du kan bygge opp din økonomi igjen over tid og få slettet betalingsanmerkninger.

Hvem kan søke om omstartslån?

I de fleste tilfeller kan alle som trenger økonomisk hjelp søke om omstartslån. Dette kan være mennesker som har gått gjennom en skilsmisse, en konkurs eller en annen form for økonomisk krise. Det kan også være mennesker som har gått gjennom en omstilling, for eksempel ved å starte en ny virksomhet eller gå fra deltid til fulltid. Det er krav om at du har en viss form for sikkerhet, for eksempel en eiendom du selv eller kausjonister eier, for å kunne søke om et omstartslån.

Hvordan søker man om omstartslån?

Benytt skjemaet øverst på siden og velg «omstartslån». Vi finner da en långiver som tilbyr dette produktet. Dette er flere banker og finansinstitusjoner som tilbyr dette. Sammen fyller vi ut en søknad som inneholder informasjon om din økonomiske situasjon, din inntekt og dine utgifter. Du må også kunne fremvise dokumentasjon på din økonomiske situasjon, som for eksempel lønnslipp eller regninger. Når søknaden er sendt inn, vil långiveren vurdere din søknad og avgjøre om du kan få et omstartslån.

Hva koster et omstartslån?

Prisen på et omstartslån vil variere avhengig av långiveren og din økonomiske situasjon. Det er derfor viktig at vi hjelper deg å sammenligne tilbud fra ulike långivere og vurdere hva som passer best for deg. Du bør også være oppmerksom på eventuelle ekstra kostnader, som for eksempel etableringsgebyr eller termingebyr, som kan påløpe ved låneopptak. Det er høyere rente og etableringsgebyr på et omstartslån fordi bankens risiko for tap er høyere enn ved et normalt boliglån.

Hva bør man vurdere før man søker om et omstartslån?

Det er viktig å vurdere en rekke ting før du tar opp et omstartslån. For det første bør du vurdere om du har råd til å betale tilbake lånet i henhold til avtalt nedbetalingstid. Du bør også vurdere om du har råd til å betale renter og eventuelle gebyrer som følger med lånet. Vi hjelper deg å sammenligne tilbud fra ulike långivere for å finne det beste tilbudet for deg. Det kan også være lurt å vurdere alternative løsninger, som for eksempel å spare opp penger eller å søke om et annet lån med lavere rente.

Omstartslån kan være en lånetype for deg som har betalingsanmerkninger og inkasso. Å søke omstartslån kan være en løsning dersom du har forsøkt andre alternativ og fått nei fra tradisjonelle banker. Et omstartslån er et lån som brukes til å betale ned lån med betalingsanmerkninger, inkasso og annen gjeld. Det er dermed å betrakte som en type refinansiering. Et omstartslån lar deg starte om økonomien på nytt og få en omstart med riktige og gode forutsetninger for å klare å tilbakebetale omstartslånet.

  • Du kan få refinansiert gjeld opptil 10 millioner kroner
  • Du kan ha betalingsanmerkninger, inkasso eller andre typer gjeld
  • Du kan samle og slå samme gjeld inntil 85% av boligens verdi (i sentrale strøk)
  • Du får samlet mange små lån til ett lån

Omstartslån er en annerledes form for refinansiering ved at banken tar pant i boligen og gir deg et nytt lån selv om du har betalingsanmerkninger. Det betyr at selv om du har økonomiske problemer kan du få starte på nytt og få en omstart med et omstartslån. Du må kunne tilby sikkerhet for lånet i en bolig. Det må ikke være en bolig du selv eier dersom du har noen i nær familie som kan være villige til å kausjonere for deg.

Eiendomsfinans kan hjelpe deg med å søke om omstartslån. Vi har jobbet med omstartslån i mange år og vi har samarbeidsavtaler alle de ledende bankene på denne lånetypen. Kontakt oss gjerne for mer informasjon og tilbud.

Mer informasjon om omstartslån

I noen tilfeller har man fått betalingsanmerkninger eller inkasso på lån eller regninger som ikke har sikkerhet i boligen. Dette kan være alt fra forbrukslån til momsregning, strøm og telefoni. Dersom man har et boliglån uten betalingsanmerkninger, kan dette boliglånet stå slik det er i den banken du har boliglånet ditt i. Vi kan da hjelpe deg med å samle annen dyr gjeld med betalingsanmerkninger og erstatte denne gjelden og disse regningene med ett samlet omstartslån. Dette lånet brukes da til å betale ned gjelden og vil da få sikkerhet i din bolig etter boliglånet. Det kalles 2.prioritets pantelån. Banken som har boliglånet vil kunne fortsette å ha 1.prioritets pant i eiendommen. Du trenger altså ikke å bake inn boliglånet ditt dersom dette ikke har anmerkninger. Da beholder du den gode, lave boliglånsrenten på det eksisterende boliglånet, men får samlet all annen gjeld til ett lån uten anmerkninger.

  1. prioritets pant betyr at dersom lånet misligholdes og boligen havner på tvangssalg har banken med 1. prioritets pant første rett til å få pengene sine tilbake når boligen er solgt.

Betalingsanmerkninger kan være en ulempe når du skal låne penger, da de fleste långivere vil se på deg som en høyere risikokunde. Dette betyr at du må stille en form for sikkerhet for å få lånet innvilget, dette vil være pant i en bolig. En betalingsanmerkning indikerer at du har hatt problemer med å betale regninger eller lån tidligere, og dette øker risikoen for långiveren. Derfor vil de ofte kreve en høyere rente for å låne ut penger til deg.

Nordmenn har hatt en økning i husholdningenes gjeld de siste årene, og det har blitt vanligere med inkasso saker. Det finnes derfor banker som spesialiserer seg på å tilby omstartslån til folk med betalingsanmerkninger eller inkasso. Disse bankene kan tilby alternative løsninger for deg, men det er lurt å sammenligne tilbud fra ulike banker for å finne det beste omstartslånet for deg. Dette hjelper vi deg med da vi samarbeider med alle bankene i Norge som tilbyr omstartslån.

Samarbeidspartnere:

Kreft Bank logo