gutt og jente sitter ved et bord. De ser på en åpen laptop og har en del papirer på bordet

Skattemeldingen – tips og råd om fradrag på skatten

Fradrag på skatten

Nytt lån, refinansiert eller solgt bolig? Se våre tips og råd om hva du bør sjekke på skattemeldingen.

Du kan tape tusenvis på ikke å sjekke Skattemeldingen

Skattemeldingen sendes ut i år mellom 7. og 22. mars. Visste du at nesten 10 % av befolkningen ikke sjekker skattemeldingen?
Særlig viktig er det for deg som eier bolig, for her er det ikke nye som er utfylt på forhånd. Sjekk din boligverdi og se etter fradrag!

Boligens formuesverdi, også kjent som ligningsverdien, utgjør den skattemessige verdien på din eiendom. I flere kommuner påvirker den også eiendomsskatten. Fra 2023 ble formuesskatten høyere for boliger med en verdi over 10 millioner kroner.

For boligen du selv bor i, skal formuesverdien utgjøre 25 prosent av markedsverdien for boliger som er verdt under 10 millioner kroner. Denne verdien baseres på boligens størrelse og de gjeldende boligverdiene i nærområdet. Dette kan imidlertid føre til visse unøyaktigheter.

Når det gjelder boliger med en verdi over 10 millioner kroner, skal verdien som overstiger denne grensen skattlegges med 70 prosent av den faktiske verdien. Dette kan være en av årsakene til at den skattemessige verdien, har økt. Beregning av formuesverdi på bolig finner du her.

Det er ikke alltid korrekt det som er innsendt automatisk, det kan være både mangler og datafeil som er grunnene til dette. Uansett er det ditt ansvar at opplysningene er korrekte når du godkjenner skattemeldingen.

Et eksempel er fradrag for kostnader med etablering eller refinansiering av lån. Her har du rett på fradrag for kostnadene du hadde med opptak av nytt boliglån eller refinansiering av eksisterende lån. Du kan få fradrag for hva du har betalt i gjeldsrenter, forsinkelsesrenter og/eller rentefordel av rimelig lån fra arbeidsgiver. I 2023 var det veldig mange rentehevinger og mange byttet bank for å få bedre betingelser, det gir grunnlag for fradrag.

Hvis du har lån sammen med andre, for eksempel med en ektefelle eller foreldre, bør dere sjekke at lån og renter er fordelt riktig mellom dere i skattekortet og skattemeldingen. På Skatteetatens sider står det at lånet fordeles automatisk likt mellom låntakerne i skattemeldingen. Dersom fordelingen er feil, må det endres. Tidligere var det kun hovedlånetaker som fikk alt av lån og renter på lån på sin skattemelding.

For mange blir dette en mer riktig fordeling, men kanskje ikke i tilfeller der foreldre er medlånere sammen med barn, men barnet i realiteten betaler alle de månedlig kostnadene.

Les mer på Skatteetaten om hvordan du fordeler dette.

Du kan kreve fradrag på skatten for:

 • omkostninger ved opptak av lån, også etableringsgebyr.
 • omkostninger i forbindelse med refinansiering av lån for å få lavere rente, også kostnader til takstmann.
 • gebyrer til boligselskap knyttet til særskilt nedbetaling av IN-lån (fellesgjeld med individuell nedbetaling)
 • renter på lån fra arbeidsgiver og fra private långivere (for eksempel familiemedlemmer)
 • betalte forsinkelsesrenter av gjeldsrenter, og renter og omkostninger ved kredittkjøp
 • renter på lån i utlandet

Du kan ikke kreve fradrag på skatten for:

 • renter som er forfalt, men som du ikke har betalt innen utløpet av forfallsåret (med mindre de inngår i bokføringspliktig virksomhet). Slike renter får du først fradrag for det året du betaler dem. Også for studielån i Lånekassen gis det bare fradrag for renter som er betalt.
 • inkassogebyr og omkostninger i forbindelse med inkasso.
 • rentetillegg på restskatt (gjelder ikke forsinkelsesrenter).

Dersom du endrer, sletter eller tilføyer informasjon om gjeldsrenter må du kunne dokumentere dette med årsoppgave eller bekreftelse fra kredittinstitusjonen. Du trenger ikke legge ved bekreftelsen, men du må kunne vise det frem om skatteetaten ber om det.

Fradrag på skatten ved skattbar utleiebolig

Dersom du eier en bolig eller leilighet som du leier ut og du skatter av leieinntektene, har du fradragsrett for utgifter til vedlikehold som relaterer seg til utleieenheten, samt andre utgifter knyttet til leieforholdet. Har boligen store vedlikeholdsbehov, kan regnskapslikning være gunstig.

Alle kostnader du får i forbindelse med utleieinntekt, kan som utgangspunkt kreves fradragsført.

Eksempler på kostnader:

 • Kommunale avgifter
 • Forsikring for utleieenheten
 • Betalt eiendomsskatt på utleieboligen
 • Kostnader til strøm, oppvarming, renhold (dersom ikke leietaker betaler for dette)
 • Utgifter til nødvendig vedlikehold
 • Kostnader i forbindelse med kjøring til utleiebolig

Fordeling av gjeldsrenter mellom ektefeller/samboere/medlåntaker

Lånet innrapporteres kun på en av dere, selv om du har lånet sammen med noen andre. Fordelingen og hvordan denne kan gjøres avhenger av om dere er gift eller ikke. Fordelingen må gjentas hvert år, og begge må aktivt gjøre endringen. Endring hos den ene gir IKKE automatisk endring hos den andre lånetakeren.

Totalsummen må uansett bli den samme. Altså; hvis gjeldsrenter reduseres med 8 000 kroner hos den ene, må den øke med 8 000 kroner hos den andre. Du må endre eller legge til informasjon om långiver, gjeld, gjeldsrenter og årsak til endringen. Begge låntakerne skal ha 22 prosent fradrag av det dere har betalt i gjeldsrenter.

Ektefeller med felles lån
Når dere er gift og har lån sammen, kan ektefellene fordele fradraget for gjelden og gjeldsrentene seg imellom slik de selv ønsker. Det spiller ingen rolle hva som er rapportert av banken og hva som er det reelle ansvarsforholdet mellom ektefellene. Det er også uvesentlig hvem av dere som faktisk har betalt rentene.

Samboere eller medlåntakere med felles lån
Når samboere/medlåntakere har lån sammen og banken har rapportert beløpet kun på den ene, må begge endre sine skattemeldinger. De må fordele fradraget for gjelden og gjeldsrentene etter det reelle ansvarsforholdet. Her er det også uvesentlig hvem av samboerne/medlåntakerne som faktisk har betalt rentene.

Vi anbefaler deg også å ta en kikk på disse sidene:
– fradragsveilederen til skatteetaten, den finner du her
– beregning av formuesverdi på bolig, den finner du her

Kildehenvisning: Skatteetaten