Stoppe tvangssalg

Stoppe tvangssalg

Kontakt oss i dag for å få hjelp!

Få hjelp til å unngå tvangssalg. Det finnes flere banker og flere måter å løse økonomiske utfordringer på. Vi samarbeider med alle bankene som tilbyr refinansiering av gjeld med betalingsanmerkninger: Bank 2, Bluestep, Nordax, MyBank, Balansebank, Svea og Kraft Bank

Sammen med deg finner vi den banken og den løsningen som blir best for deg. Ikke gi opp før du har snakket med oss om mulige løsninger!

Young Caucasian family having debt problems, not able to pay out their loan. Female in glasses and brunette man studying paper form bank while managing domestic budget together in kitchen interior

Hva er tvangssalg av eiendom?

Tvangssalg av eiendom er et boligsalg hvor det er tingretten som gjennomfører salget sammen med en medhjelper. Medhjelperen er en advokat eller en eiendomsmegler. Årsaker til at en eiendom kreves tvangssolgt, kan være:

  • at eier av boligen ikke har betalt felleskostnader til sameiet eller borettslaget
  • at eier av boligen ikke har betalt på sine lån til avtalt tid, eller ikke har betalt på inkassogjeld og lån med betalingsanmerkninger

For de aller fleste oppleves begjæring om tvangssalg av bolig som svært krevende. Å bli tvunget til å selge huset og flytte betyr kanskje at barna må bytte skole, man må leie istedenfor eie og for enkelte, lengre reisevei til jobben. Økonomiske problem er for mange flaut å snakke om, det er vanskelig å be om hjelp fra venner og familie. Vi er her for å hjelpe deg som har havnet i en situasjon der det er begjært tvangssalg av bolig. Siden 1993 har vi hjulpet ti-tusenvis av kunder med å finne gode, økonomiske løsninger når deg gjelder boliglån og refinansiering av lån med betalingsanmerkninger.

Omstartslån

Ved omstartslån godtar banken at du har betalingsanmerkninger eller inkasso. Du må kunne tilby sikkerhet i bolig. Omstartslånet benyttes til å betale ned lån med anmerkninger og du kan samle all gjeld til ett lån.

LES MER

Spesiallån

Noen lånesøkere har vanskeligheter med å få innvilget lån i tradisjonelle banker, selv om inntekten burde være god nok får å få innvilget lån. Spesiallån kan være løsningen hvis du har mye forbruksgjeld, er selvstendig næringsdrivende eller har uvanlige inntekter.

LES MER

Slette betalingsanmerkninger

Har du mange dyre smålån, ønsker å slette inkassogjeld eller kanskje du trenger bistand til å finne ut hvem du skylder penger? Selv om du står i fare for gjeldsordning eller tvangssalg, kan det finnes løsninger.

LES MER

Elisabeth ELand profilbilde
Elisabeth Eland, Eiendomsfinans Bergen

Jobben vi gjør for deg med å utarbeide en ryddig, saklig og optimalisert lånesøknad er helt kostnadsfri for deg som kunde.
Som bankenes utstrakte arm betaler de oss for jobben vi gjør.
Vi jobber direkte mot egne team i bankene. På den måten får du som oftest en raskere saksbehandling, enn hvis du søker selv.

Vet du hvordan du skriver en perfekt lånesøknad? – det gjør vi!
Deretter innhenter vi tilbud fra den eller de bankene vi mener passer best for deg; Bank 2BluestepNordaxMyBank, BalansebankSvea og Kraft Bank.

FAQ – spørsmål og svar om tvangssalg

Hvordan får du vite om begjæringen?

Stevnevitnet/politiet leser opp begjæringen for deg der du bor. Alle over 18 år som bor i denne boligen blir varslet om begjæringen per post.

Når beslutter retten tvangssalg av bolig?

Hvis kravet ikke betales og du heller ikke har sendt inn innsigelser, kan retten beslutte tvangssalg.
Retten bestemmer om tvangssalget skal foregå som et auksjonssalg, eller ved hjelp av megler/advokat.

Kan du selge boligen selv etter at retten har besluttet tvangssalg?

Selv om retten har besluttet tvangssalg, kan du selge boligen frivillig. Da bør det pågående tvangssalget utsettes og begjæring om utsettelse må du be om fra saksøker.

Hvordan foregår selve salget?

De aller fleste tvangssalg skjer via advokat eller eiendomsmegler. Boligen annonseres for salg og det avholdes visninger. Prosessen er ganske lik et frivillig boligsalg. Saken avsluttes når retten godkjenner et bud og fordeler kjøpesummen til kreditorene og andre som evt. har rett til oppgjør. I de tilfellene eier av boligen (den saksøkte) ikke samarbeider med megler/advokat i forbindelse med boligsalget, kan saksøker be om at saksøkte kastes ut fra boligen med hjemmel i tvangsfullbyrdelsesloven.

Kan du be om utsettelse?

Hvis du vil og kan betale hele eller deler av kravet, så må du kontakte saksøker. Hvis hele kravet betales, vil saksøkeren trekke begjæringen tilbake. Det er her vi kommer inn i bildet. Om vi finner en mulighet for refinansiering, kan du betale hele kravet. Hvis du bare har mulighet til å betale deler av kravet, bør du be om en nedbetalingsavtale med saksøker som da kan søke om at saken utsettes. Da er det viktig at du følger betalingsplanen, ellers settes saken i gang igjen.

Er du uenig i begjæringens grunnlag?

Du kan komme med innsigelser og fristen for dette er 1 måned fra begjæringen er lest opp for deg. Retten sender innsigelsene til saksøker. Retten tar i de fleste tilfeller, stilling til saken på grunnlag av den skriftlige fremstillingen.

Kan du anke?

Du kan anke både beslutningen og kjennelsen. Ankefristen for kjennelse som stadfester et bud er 1 måned regnet fra datering av kjennelsen.
Ankefristen for kjennelse som fordeler kjøpesummen er 1 måned regnet fra når kjennelsen ble lest opp for deg.

Samarbeidspartnere:

Logo BN Bank
Logo Sparebank1 SMN
Logo Skagerrak sparebank
Logo Skue Sparebank
Logo Bluestep Bank
Logo Nordax Bank
Logo MyBank
Logo Balansebank
Logo Kraft Bank
Logo Instabank
Logo Svea
Logo Lea Bank
Logo you pluss
Logo Brage Finans