Administrasjon

Våre medarbeidere

Tom Gusland Nielsen

Daglig Leder

90 67 86 06

tom@eiendomsfinans.no

Roar Rambøl Hillestad

Viseadministrerende Direktør

452 26 260

roar@eiendomsfinans.no

Ole Mossin Olesen

Direktør Compliance

930 68 454

Ole@eiendomsfinans.no

Anders Sørjordet

Økonomisjef

408 54 488

sorjordet@eiendomsfinans.no

Julianne Skovli Gåsvær

Markedssjef

928 06 197

julianne@eiendomsfinans.no

Egil Wam

Controller

92 26 80 25

egil@eiendomsfinans.no

Trude Biørn Berthelsen

Controller

928 06 421

trude@eiendomsfinans.no

Lasse Kollerøs Olsen

Kompetanseveileder

932 27 663

lasse@eiendomsfinans.no

Kjetil Rognerud

Leder boliglån | seniorrådgiver

907 61 631

kjetil@eiendomsfinans.no

Tove Schultzen Gjerdsjø

Compliance Officer

977 33 095

tove@eiendomsfinans.no