Julianne Skovli Gåsvær

Markedssjef

Jeg er rette vedkommende å snakke med hos oss når det gjelder:

Våre websider, intranet, events, Google, DMs, presentasjoner, kontorrekvisita, brandingprodukter og generell markedsføring.

e-post: julianne@eiendomsfinans.no

Julianne Skovli Gåsvær profilbilde

Jeg har jobbet i Eiendomsfinans siden 2003 og startet min karriere her som rådgiver. Siden 2008 har jeg jobbet mer og mer med markedsføring og jobber i dag 100% med det.

I tillegg til å administrere våre websider er mine oppgaver

  1. Markedsstrategiutvikling: å utvikle en overordnet markedsstrategi som tar sikte på å oppnå selskapets mål. Dette inkluderer å analysere markedet, identifisere målgrupper, og bestemme de beste tilnærmingene for å nå ut til disse gruppene.
  2. Markedsføringskampanjer: for å øke synligheten til selskapet og våre produkter. Dette innebærer bruk av digitale markedsføringsstrategier, tradisjonelle annonser, eventsponsing og andre taktikker.
  3. Merkevarebygging: En viktig del av rollen er å utvikle og opprettholde selskapets merkevare. Dette inkluderer å definere merkevarens verdier, identitet og posisjonering i markedet.
  4. Markedsundersøkelser: Følger med på markedstrender, forbrukerpreferanser og konkurransesituasjonen. Dette bidrar til å fatte strategiske beslutninger og tilpasse markedsføringstiltakene.
  5. Samarbeid med salgsteamet: Det er viktig å samarbeide med salgsteamet for å sikre at markedsføringstiltakene støtter salgsaktiviteter og målsettinger.
  6. Budsjettstyring: Administrerer markedsføringsbudsjettet og sikrer at ressursene blir brukt effektivt for å oppnå ønskede resultater.
  7. Analyse av resultater: Etter gjennomføring av markedsføringskampanjer, evalueres resultaten . Dette gir innsikt som kan brukes til å justere og forbedre fremtidige markedsstrategier.

I hovedsak dreier det seg om å skape og opprettholde et positivt bilde av selskapet i markedet 🙂