Kausjonist

Hva er en kausjonist? Kausjonist er en betegnelse på personen eller personene med kausjonsansvar. Altså noen som stiller garanti for at lånet blir betalt hvis låntaker ikke betaler. Hva er forskjell på kausjonist og medlåntaker? En kausjonist stiller garanti for deler av lånet. En medlånetaker er ansvarlig for hele lånet på lik linje som hovedlånetaker. Former … Les mer