åpen laptop med logoen til eiendomsfinans og en kaffefopp

Avdragsfrihet

Avdragsfrihet

Eiendomsfinans, som eksperter på boliglån for privatpersoner, kaster lys over avdragsfrihet. Denne guiden er utformet for lånesøkere og huseiere med minimal kunnskap om emnet. La oss gå inn i detaljene rundt begrepet Avdragsfrihet.

 1. Avdragsfrihet:
  • Med avdragsfrihet har låntakeren muligheten til å betale kun rentene på lånet i en bestemt periode, vanligvis inntil 5 år av gangen.
  • I denne perioden utsettes tilbakebetalingen av selve lånebeløpet (hovedstolen), slik at låntakeren kun må betale renter.
  • Avdragsfrihet gir låntakeren økonomisk fleksibilitet i en periode, noe som kan være spesielt nyttig når man står overfor andre store utgifter. Dette kan være høye renter, perioder mellom kjøp og salg av bolig eller i etableringsfasen.
 2. Lån med avdrag:
  • I et lån med avdrag betaler låntakeren både renter og en del av selve lånebeløpet (hovedstolen) hver måned.
  • Den månedlige betalingen består av en rentedel og en avdragsdel. Rentedelen går til banken som betaling for å låne penger, mens avdragsdelen reduserer det totale lånebeløpet. Fordelingen på dette er forskjellig for annuitetslån og serielån som du kan lese mer om her.
  • Over tid fører lån med avdrag til en gradvis nedgang i den utestående gjelden, og låntakeren eier en større andel av eiendelen (for eksempel en bolig) ved slutten av låneperioden.

I sum gir avdragsfrihet kortsiktig økonomisk lettelse ved at man har lavere månedlige betalinger på lånet, mens lån med avdrag fører til langsiktig nedbetaling av selve lånebeløpet. Valget mellom avdragsfrihet og lån med avdrag avhenger av låntakerens økonomiske situasjon og preferanser.

Eiendomsfinans spesialiserer seg i å håndtere de unike lånebehovene til enkeltpersoner. Enten du er en førstegangskjøper eller en erfaren huseier, sørger våre eksperter for en personlig tilnærming til dine økonomiske behov.

Å forstå den fundamentale forskjellen mellom lån uten avdrag og lån med avdrag er avgjørende for å ta gode beslutninger. Avdragsfrihet, eller kun rentebetalinger, gir låntakere muligheten til å utsette nedbetaling på lånet i en bestemt periode. På den andre siden innebærer lån med avdrag regelmessige betalinger av både rente og hovedstol, noe som sikrer en gradvis reduksjon av lånebeløpet.

 • Tilpassede løsninger: Eiendomsfinans skriver lånesøknader tilpasset individuelle økonomiske situasjoner.
 • Fleksible vilkår: Avdragsfrihet betyr fleksibilitet i betalingsstrukturen for å imøtekomme varierte økonomiske forhold.
 • Eiendomsfinans kompetanse: Stol på våre spesialister til å guide deg gjennom valg av type boliglån.

La oss nå svare på noen vanlige spørsmål som lånesøkere og huseiere kan ha angående boliglån og avdragsfrihet.

Hva er kravene for å få avdragsfrihet?

Boliglånet må ikke være høyere enn 60% av boligens verdi. Altså; om du har en bolig med verdi 5 millioner kan du søke om avdragsfrihet dersom lånet ditt er under 3 millioner.

Hva betyr Avdragsfrihet i sammenheng med Boliglån?

Avdragsfrihet gir muligheten til å kun betale renter i en bestemt periode, slik at låntakere kan redusere sine månedlige kostnader med boliglånet i en periode.

Hvor lenge kan man ha avdragsfrihet?

Det varierer og avhenger av individuelle avtaler. Normalt sett kan man søke om inntil 5 år. Etter denne perioden har utløpt, kan man søke om en ny periode om man ønsker det. Banken vurderer da situasjonen på nytt. Her vil de være opptatt av at verdien på boligen ikke har sunket betraktelig, samt at kunden har betalt punktlig i den avdragsfrie perioden man har hatt.

Er avdragsfrihet egnet for førstegangskjøpere?

Det er like aktuelt for alle typer boligkjøpere, men som oftest har ikke førstegangskjøpere 40% egenkapital som er kravet for å få innvilget dette.

Kan eksisterende huseiere søke om boliglån med avdragsfrihet?

Ja, Eiendomsfinans tilbyr løsninger for eksisterende huseiere som ønsker å refinansiere eller bytte til boliglån med avdragsfrihet.

Er det lett å få avdragsfrihet?

Hvor mye lån du har i forhold til verdi på din bolig, påvirker dine muligheter. Dersom du har et lån på mindre enn 60 prosent av boligverdien, er det normalt enkelt å få innvilget avdragsfrihet. Har du derimot lån på mer enn 60 prosent av boligverdien, vil det være mer utfordrende å få dette innvilget.

Kan man betale avdrag selv om man har avdragsfrihet?

Ja, du kan når som helst sette inn avdrag eller innbetalinger på lånet dersom du har lån med flytende rente. Om du har et lån med fastrente må du holde deg til den opprinnelige betalingsplanen for hele den perioden du har bundet renten.

Lån uten avdrag bør kun benyttes litt å lette på de økonomiske forpliktelsene i tilfeller der reduksjon av forbruket ikke er nok. Det er et dyrere alternativ enn et lån med nedbetaling hvor du betaler litt mindre på rentedelen for hver måned du nedbetaler avdrag på lånedelen.