Hvor mye kan jeg få i boliglån?

Hvor mye kan jeg få i boliglån?

Hvor mye man får låne er et komplisert regnestykke med flere faktorer. Her gir vi deg mer informasjon om hvor mye du kan forvente å få i boliglån.

Hvor mye kan jeg få i boliglån? – det er et spørsmål mange lurer på

Hvor mye du kan få i boliglån eller hvor mye du kan låne i forhold til inntekt avhenger av en rekke ting, men som hovedregel hos alle banker gjelder rammene i Utlånsforskriften.

Her er det spesielt 2 viktige element:

  • Kunden skal ikke ha mer gjeld totalt enn maks 5 ganger årlig brutto inntekt (om man er 2 eller flere som skal låne sammen, gjelder det den samlede inntekten før skatt)
  • Lånet som gis til boligkjøp skal ikke være på mer enn 85% av boligens kjøpesum eller verdi.

Hvordan bankene beregner en kundes likviditet er ganske forskjellig. Det er viktig at du har noen tusen til overs hver måned, selv med en rente som er 5% høyere enn dagens faktiske rente. Dette kalles «stress-rente».

Andre ting som spiller inn er:

  • Antall biler
  • Antall barn under 18 år
  • Hvordan type andre lån du har
  • Hvor lenge du har vært ansatt i dagens jobb
  • Hvor lenge du har bodd i dagens bolig
  • Utdannelse

Hvor mye får jeg låne?

Mange lurer på hvor mye man kan få i lån, og da oftest boliglån. Det enkle svaret som ofte dukker opp er at man kan låne inntil 5 ganger sin brutto inntekt. Dette stemmer ikke nødvendigvis. Enkelte kunder med høy fastlønn kan nok forvente maksimalt låneopptak basert på 5 ganger brutto inntekt, men for de aller fleste så er det inntekter minus kostnader som gir svaret på hvor mye lån man får innvilget.

Bankene baserer seg ikke på dagens rentenivå, men må ta hensyn til et fremtidig rentenivå. De må være sikre på at kunden tåler 3% høyere rente enn dagens flytende rente. Når renten er på vei oppover stiger dette påslaget kunden må tåle parallelt. Det vil derfor bli vanskeligere å få lån.

En annen ting mange glemmer er at hvor mye man kan få låne, altså denne 5 gangen,  innbefatter alle lån. Studielån, billån, båtlån og forbrukslån/kredittkort må tas med i beregningen. Han man eksempelvis 650.000,- i samlet gjeld utenom boliglån, så skal dette tas med i regnestykket. Har man eksempelvis et kredittkort som ikke er brukt, men som har en kredittramme på 50.000,- så er også kredittrammen gjeld som må tas med i beregningen.

Hvor mye man får låne er et komplisert regnestykke med flere faktorer.


Ett er at man skal tilfredsstille krav om samlet belåning på maksimalt 5 ganger brutto inntekt.
Et annet krav er at bankene ikke kan gi lån til kjøp av bolig utover 85% av verdien på den bolig som stilles som sikkerhet.
Et tredje krav er at man har en likviditet som gjør at man er i stand til å betjene sin gjeld selv med et rentepåslag på 3%.

Bankene har ofte disse kravene satt inn i en beregningsmodell som varierer fra bank til bank. Denne tar hensyn til lønnsinntekt, evt. leieinntekt eller andre inntekter. Videre ihensyntar den eksisterende gjeld, nytt lån man søker om, antall eiendommer man eier, hvor mange personer husholdningen består av, antall biler man har og en god del annet. Det er ingen hemmelighet at par med og uten barn utgjør stor forskjell i bankenes beregningsmodeller.

Kort oppsummert: det er ingen enkel fasit på hva man kan få låne, men vi kan gjøre det enkelt for deg som kunde;

Du kan kontakte EIendomsfinans i dag og få svar på dette – helt kostnadsfritt. Vi tilbyr din egen rådgiver som vet hvilken bank du passer best i, og som kjenner de forskjellige bankenes beregningsmodeller. Det er store variasjoner på hvor mye man får låne. Ønsker du å vite hvor mye nettopp din inntekt tilsier at du kan låne, kontakt oss i dag!