Refinansiere boliglån

  • Opplåning på bolig
  • Bedre betingelser
  • Boligkreditt
  • Samle lån

Vi beregner av hvor mye du kan låne, estimerer verdien på boligen og sammenlikner tilbud fra flere banker.

01

Gratis tjeneste

Alle våre tjenester er gratis for deg som kunde, fordi Eiendomsfinans honoreres av bankene vi samarbeider med. Tilbudet eller tilbudene vi presenterer for deg, er uforpliktende.

02

Fast rådgiver

Personlig oppfølging er nøkkelordet hos Eiendomsfinans. Du får en fast rådgiver som ser hele ditt økonomiske bilde, slik at vi kan gi deg råd om endringer du bør vurdere for å oppnå lavest mulig kostnad på dine lån.

03

Mange års erfaring

Siden 1993 har Eiendomsfinans hjulpet titusenvis av kunder med å finne riktig bank og låneprodukt, og ingen tilsvarende bedrift i Norge har vårt utvalg av samarbeidspartnere innen finansiering.

Annuitetslån eller serielån?

Annuitet er den vanligste låneformen. Da betaler du det samme månedlige beløpet gjennom hele lånets løpetid, forutsatt at rentenivået er stabilt. Det månedlige beløpet består av avdrag og rentekostnader. I starten er avdragsdelen mindre, og rentedelen større. Etter hvert som lånet nedbetales stiger avdragsdelen, og rentedelen minker.

Et annuitetslån har like store terminbeløp hver måned, som gjør produktet forutsigbart. Derfor passer det godt om du liker forutsigbarhet og ønsker en litt romsligere økonomi. Annuitetslån er et godt alternativ for dem som skal kjøpe sin første bolig, pusse opp eller etablere familie.

Filip Audunhus og Anders Fagerli, Eiendomsfinans Oslo. Dyktige rådgivere innen refinansiering av boliglån.

Et serielån kan passe for deg som låner mindre enn din låneevne tåler, fordi du har god råd til å betale det. Med et serielån betaler du ned lånet med høyere terminbeløp i starten, og du vil få mindre og mindre å betale etter hvert som lånet betales ned. Resultatet er at det månedlige beløpet blir mindre for hver innbetaling til banken. Dersom du har råd til å opprettholde de store innbetalingene i starten av et serielån, vil du betale mindre renter totalt over 25 år, enn ved et annuitetslån med like lang løpetid.

Alternativt kan et annuitetslån med kortere løpetid være minst like gunstig. Det kan også passe for deg som har planer fremover eller kjenner til kommende endringer i egen økonomi, som å gå av med pensjon innen lånet er nedbetalt. Snakk med oss om å refinansiere boliglån.

Sikkerhet i boligen du skal selge

Hva er mellomfinansiering?


Du har ofte behov for mellomfinansiering når du skal kjøpe ny bolig før du har solgt den gamle. Mellomfinansiering er kapital du har til overs i boligen du skal selge.

Mange velger å slå til på drømmeboligen før de har fått solgt sin nåværende bolig, andre får kanskje ikke solgt boligen så lett som de hadde trodd. Dermed blir man for en kort periode stående med to boliger. Da kan vi hjelpe deg med en såkalt mellomfinansiering, som kommer i tillegg til eventuelt lån på eksisterende bolig. Mellomfinansieringen er avdragsfri, slik at den økonomiske belastningen ikke blir for stor. Det vanligste er at man får en mellomfinansiering med løpetid på 6 måneder, hvor man kun betaler renter på dette lånet. Dersom man ikke har fått solgt innen 6 måneder forlenges mellomfinansieringen.

Når kan du bruke mellomfinansiering?

  • Når du vil kjøpe deg ny bolig før du selger den du bor i nå
  • Når du har solgt bolig og skal kjøpe ny bolig, men ikke har mottatt oppgjør for den solgte boligen ennå. Noen velger å sette overtagelsen en god stund frem i tid slik at de har god tid på å finne seg ny bolig.
  • Her kan du lese mer om mellomfinansiering

Boligkreditt – betal hva du vil, når du vil

  • Et boliglån nedbetales etter en fast nedbetalingsavtale.
  • Boligkreditt gir deg en kredittramme (lånesum) basert på verdien av din eiendom med pant i boligen din.
  • Du kan ha boligkreditt inntil 60% av boligens verdi.

Eksempel boligkreditt:

Du får innvilget en boligkreditt på to millioner, men trenger egentlig bare 1,3 millioner. Da har du altså 700.000 tilgjengelig på lånekontoen hvis du i fremtiden har behov for pengene. Kanskje du vil pusse opp, kjøpe en hytte eller ta deg en ekstra ferietur? Så lenge de ekstra 700.000 står på lånekontoen, betaler du ikke renter for beløpet.

Dersom du flytter 100.000 over til brukskontoen din påløper det renter på disse pengene. Neste måned betaler du da renter for et lån på 1,4 mill. Kanskje du får igjen på skatten eller feriepenger? Da kan du sette disse pengene inn på lånekontoen og betale renter for 50.000 mindre måneden etter. Slik kan du fleksibelt flytte penger frem og tilbake på lånekontoen.

Kontakt oss hvis du vil refinansiere boliglån til boligkreditt.

Tips: For deg som har en tendens til å gjøre dyre impulskjøp kan det være lurt å unngå boligkreditt. Fleksibiliteten et slik lån gir deg kan gjøre at du bruker mer penger enn du i utgangspunktet hadde tenkt.

FAQ Refinansiere boliglån

Hva betyr å refinansiere lån?

Å refinansiere lån betyr å endre på eksisterende gjeld. Det er flere måter å gjøre dette på, her er noen eksempler: Refinansiering av boliglån: Om du har flere lån som til sammen utgjør mindre enn 85 % av verdien på boligen din, kan du slå sammen disse til ett lån, med én betalingsplan og én rente. Refinansiering for bedre rente og betingelser: Da øker du ikke størrelsen på lånet, men bytter til en bank med bedre betingelser enn du har i eksisterende bank. Refinansiering for å øke beløpet: Du kan ha boliglån inntil 85% av boligens verdi. Det betyr at du kan søke om å øke lånet hvis du f.eks vil pusse opp, bygge garasje eller liknende.

Hvordan søke om refinansiering?

Du kan selv kontakte de bankene du mener passer for deg og fylle inn søknadsskjemaer på deres hjemmesider. Da må du forklare det samme og fylle inn informasjon gang på gang. Ved å fylle inn kontaktskjemaet hos Eiendomsfinans, gjør vi jobben med å skrive søknaden for deg mot de bankene vi samarbeider med. Vi ser raskt hvilke av disse som vil passe for deg. Jobben vi gjør er gratis for deg som kunde.

Hvordan refinansiere huslån?

Eiendomsfinans samarbeider med mange forskjellige banker, vi gjør jobben for deg som kunde med å sette opp en lånesøknad om refinansiering. Du må fremskaffe siste skattemelding, fersk dokumentasjon på gjeld og inntekt samt en verdivurdering eller e-takst i de fleste tilfeller. Jobben vi gjør er gratis for deg som kunde.

Hva koster det å refinansiere lånet?

Det er forskjellige kostnader forbundet med refinansiering fra bank til bank. De fleste har etableringsgebyr rundt 1.500 – 3.000. I tillegg tar staten noen kroner for tinglysning av pantet. Når et nytt pantedokument, eller en transport av et eldre pantedokument, tinglyses i forbindelse med refinansiering av fast eiendom, er gebyret 200 kroner, dersom vilkårene er oppfylt. Det koster kun 200,- ved refinansiering av lån innenfor samme låneramme, med samme pantsettere, og samme panteobjekt. Dersom det nye lånebeløpet etter refinansieringen blir høyere, det blir flere pantsettere eller kausjonister, eller lignende, skal det betales ordinært tinglysingsgebyr på 585,-.

Hva er refinansiering?

Å refinansiere lån betyr å endre på eksisterende gjeld. Enten til bedre betingelser, øke lånet fordi du trenger mer penger til oppussing, garasje eller andre prosjekt, eller samle smålån inn i boliglånet.

Hva betyr det å refinansiere boliglån?

Om du har flere lån som til sammen utgjør mindre enn 85 % av verdien på boligen din, kan du slå sammen disse til ett lån, med én betalingsplan og én rente. Refinansiering for bedre rente og betingelser: Da øker du ikke størrelsen på lånet, men bytter til en bank med bedre betingelser enn du har i eksisterende bank.

Har du lyst til å snakke med en rådgiver? Da kan du ringe oss eller komme innom et av våre kontor.