Utlånsforskriften

Utlånsforskriften

Den nye utlånsforskriften styrer bankenes praksis og muligheter for å gi en kunde lån.
Her kan du lese mer om hva som er nytt og hvordan endringene påvirker deg som lånekunde. Om du fikk avslag på din lånesøknad før nyttår, bør du kanskje søke på nytt nå. Kontakt oss for gode råd rundt dette.

Den nye utlånsforskriften gjelder fra 1. januar 2023 til og med 31. desember 2024.

Finansdepartementet har satt rammer for hvordan bankene kan låne ut penger. Dette er viktig for å sikre en mer bærekraftig gjeldssituasjon for folk flest. Utlånspraksisen for boliglån har vært regulert i forskrift siden 2015, men nå har det kommet noen endringer som er verdt å få med seg. Fra 1. juli 2023 utvides reguleringen til å også gjelde lån med pant i annet enn bolig, som båt– og billån.

Boligprisene har økt mye de siste årene og det har også husholdningenes gjeld. Dette er bakgrunnen til at Finansdepartementet i 2015 lagde en forskrift som regulerer utlånspraksis for boliglån. Boliglånsforskriften har etter dette blitt videreutviklet og endret tre ganger. Forbrukslånsforskriften ble etablert i 2019, hvor det blant annet ble bestemt at maks løpetid på nye forbrukslån skulle være 5 år.

Forskriften stiller blant annet krav til:

  • Kundens betjeningsevne, hvor mye har kunden til overs for å betale lån etter at andre faste kostnader er betalt?
  • Gjeldsgrad: Hvor mye gjeld har kunden i forhold til inntekt?
  • Belåningsgrad: Hvor stort er lånet i forhold til boligens verdi?
  • Krav til å betale avdrag på boliglån med belåningsgrad over 60% og alle forbrukslån

For deg som ønsker å kjøpe utleiebolig i Oslo vil den nye utlånsforskriften komme deg til gode. Man kan nå låne inntil 85% av verdien på sekundærbolig i Oslo mot tidligere 60%.


Krav i utlånsforskriften

BOLIGLÅNFORBRUKSLÅNBIL-/BÅTLÅN
Maks belåningsgrad (lånesum delt på boligverdi)85 prosent av verdi
Maks belåningsgrad,
rammelån/boligkreditt
60 prosent
Krav om å betale avdragJa, på lån over 60 prosentAlle lån
Maks gjeldsgrad (hvor mye
samlet gjeld i forhold til inntekt)
5 gangen (500 prosent)5 gangen (500 prosent)5 gangen (500 prosent)
Hvor mye rente må kunden klare å betale på lånet (stressrente)Det høyeste av 7 prosent eller en renteøkning på 3 prosentDet høyeste av 7 prosent eller en renteøkning på 3 prosentDet høyeste av 7 prosent eller en renteøkning på 3 prosent
Fleksibilitetskvote (hvor mange lån kan avvike fra reglene?)10 prosent (i Oslo: 8 prosent)5 prosent10 prosent

Mer informasjon om de største endringene i utlånsforskriften:

Kravet til rentestresstest endres:
Tidligere måtte bankene ta høyde for en renteøkning på 5 prosentpoeng når de skulle vurdere kundens betjeningsevne. Da tok de utgangspunkt i dagens flytende rente og plusset på 5 prosent ekstra. Kunden måtte da ha råd til å betale denne summen dersom renten steg med 5 prosent mer enn dagens rente. Fra 01. januar 2023 må bankene plusse på en stressrente på minst 3 prosent eller en totalrente på 7 prosent når de vurderer betjeningsevnen til kunden. Mange kunder som før nyttår opplevde å få avslag på sin lånesøknad eller fikk et lavere finansieringsbevis enn ønsket, bør søke på nytt nå.

Gjeldende rente på kundens gjeld:Rente banken må beregne:
Høyere enn 4 prosentRenten + 3 prosentpoeng
Lavere enn 4 prosent7 prosentpoeng

Sekundærbolig i Oslo:

Tidligere krav for kjøp av sekundærbolig var maksimal belåningsgrad på 60%. Denne er nå opphevet og det generelle kravet om maksimalt 85% belåning vil også gjelde for lån til kjøp av bolig nummer 2 eller 3 i Oslo. Her kan du lese mer om lån til sekundærbolig.

Krav til gjeldsgrad og betjeningsevne også for andre pantelån:

Tidligere har kun lån med pant i bolig vært omfattet av kravene vedrørende gjeldsgrad og betjeningsevne. Fra og med 01.juli 2023 vil dette også gjelde for andre type pantelån som bil- og båtlån.

jente med hatt sitter i åpen cabriolet
Vil du vite mer om billån? Klikk på bildet

Oslo-kvoten for små banker økes:

Hva er fleksibilitetskvoten boliglån? Denne kvoten er på 10,00 % av alle utlån hvert kvartal, med unntak av i Oslo, der den er på 8,00 %. Mange banker velger å bruke denne kvoten til å prioritere unge og førstegangskjøpere. Uavhengig av utlånsvolum kan man i dag innvilge lån for til sammen 10 millioner kroner i Oslo som ikke oppfyller alle kravene i forskriften.
I tillegg innføres en alternativ kvote for små banker som økes fra 01.01.2023 til 15 millioner kroner.

Formålet med den alternative kvoten er at også banker med begrenset utlån i Oslo skal ha mulighet til å utvise fleksibilitet til kunder i Oslo som ikke oppfyller alle kravene i forskriften.

Renteendring:
Renteendring til kundens ugunst (altså økt rente) kan tidligst tre i kraft to kalendermåneder etter at varsel ble sendt fra banken. Tidligere var det 6 ukers varslingsfrist.

01

Gratis tjeneste

Alle våre tjenester er gratis for deg som kunde, fordi Eiendomsfinans honoreres av bankene vi samarbeider med. Tilbudet eller tilbudene vi presenterer for deg, er uforpliktende.

02

Fast rådgiver

Personlig oppfølging er nøkkelordet hos Eiendomsfinans. Du får en fast rådgiver som ser hele ditt økonomiske bilde, slik at vi kan gi deg råd om endringer du bør vurdere for å oppnå lavest mulig kostnad på dine lån.

03

Mange års erfaring

Siden 1993 har Eiendomsfinans hjulpet titusenvis av kunder med å finne riktig bank og låneprodukt, og ingen tilsvarende bedrift i Norge har vårt utvalg av samarbeidspartnere innen finansiering.

Kundeerfaringer: