Kausjonist

Hva er en kausjonist?

Kausjonist er en betegnelse på personen eller personene med kausjonsansvar. Altså noen som stiller garanti for at lånet blir betalt hvis låntaker ikke betaler.

Hva er forskjell på kausjonist og medlåntaker?
En kausjonist stiller garanti for deler av lånet. En medlånetaker er ansvarlig for hele lånet på lik linje som hovedlånetaker.

Hvem kan være kausjonist?

I utgangspunktet er det ingen formelle kausjonist-regler som begrenser hvem som kan være kausjonist. Det er imidlertid vanlig at det er nær familie, spesielt foreldre, som kausjonerer for barnas lån og gjeld som realkausjonister.

Kausjonisten skal ikke ha mer gjeld selv enn rundt 5 ganger brutto årsinntekt inkludert den gjelden som skal kausjoneres for.

Man må være klar over at å kausjonere for noen er en juridisk bindende avtale. Kausjonisten blir personlig ansvarlig for å betale tilbake lånet hvis låntakeren ikke klarer å gjøre det.

Derfor er det viktig at kausjonisten er klar over hva de forplikter seg til.

At de/den har økonomisk evne til å betale tilbake lånet dersom det skulle bli nødvendig. Kausjonisten må også ha tillit til at låntakeren vil være i stand til å betale tilbake lånet.

En kausjonsavtale er en stor forpliktelse og kan være en kilde til potensielle konflikter og uenigheter mellom kausjonisten og låntakeren. Vurdere nøye om man ønsker å inngå en kausjonsavtale. Sørg også for å ha en klar og tydelig avtale på plass før man signerer noe.

Ungt par pakker ut av esker i en stue. Det er papir og gule kaffekopper på gulvet

Former for kausjon

REALKAUSJON:

Realkausjon innebærer at banken får ekstra sikkerhet i kausjonistens bolig. Mange eldre generasjoner har betalt ned en betydelig del av boligen sin og kan dermed stille sikkerheten som pant. Pant er en form for sikkerhet som gir banken en garanti for at lånet vil bli betalt tilbake.

Som realkausjonist har man dermed et ansvar for en del av lånet som man har gitt garanti for. Hvis hovedlånetaker ikke betaler tilbake lånet, kan banken kreve at realkausjonisten betaler tilbake den delen av lånet som han eller hun har garantert for.

Hvis låntaker ikke er i stand til å betale tilbake lånet, kan det føre til alvorlige konsekvenser for realkausjonisten. Denne kan miste hjemmet sitt hvis banken velger å selge det for å dekke delen av lånet som vedkommende har garantert for. Derfor bør man alltid være forsiktig og grundig når man vurderer å stille som realkausjonist.

Vanligvis garanterer realkausjonisten for den delen av lånet som overstiger 85% av kjøpesummen.

Selv om man stiller som kausjonist, så er det låntaker som har hovedansvaret for å betale tilbake lånet. Det er viktig å være sikker på at de som tar opp lånet har god nok økonomi til å klare å betale for lånet, selv om renten øker.

SIMPEL KAUSJON:

Ved simpel kausjon står kausjonisten kun for låntakerens manglende betalingsevne. Banken kan ikke kreve kausjonisten for penger før det er tatt rettslige skritt mot låntakeren for å konstatere dette.

Simpel kausjon er en form for kausjon som i dag ikke er mye i bruk av bankene. Det er fordi bankene ønsker å ha tilstrekkelig sikkerhet for tilbakebetaling av lånene sine. Simpel kausjon gir ikke tilstrekkelig sikkerhet. Hvis låntakeren ikke klarer å betale tilbake lånet, må banken først ta rettslige skritt, før kausjonisten kan kreves for penger. Dette kan være en lang og kostbar prosess for banken.

Simpel kausjon kan likevel være aktuelt i visse tilfeller, for eksempel når en privatperson låner penger til en annen privatperson. I slike tilfeller kan simpel kausjon være en måte å gi ekstra trygghet for långiveren.

SELVSKYLDNERKAUSJON:

En type kausjon der kausjonisten gir fra seg en rettighet til å motsette seg krav fra kreditor på vegne av hovedskyldneren. Dette betyr at kausjonisten gir kreditor fullmakt til å kreve tilbakebetaling fra kausjonisten, uten å måtte gå gjennom rettslige prosedyrer eller be om tillatelse fra kausjonisten.

Selvskyldnerkausjon brukes ofte i forretningsavtaler og låneavtaler der kreditor ønsker større sikkerhet for tilbakebetalingen av lånet. Dette er en risikabel avtale for kausjonisten. Det gir kreditor mulighet til å kreve tilbakebetaling fra kausjonisten uten å måtte bevise at hovedskyldneren ikke kan tilbakebetale lånet. Vurdere nøye risikoen og konsekvensene før man signerer en slik avtale. Benyttes som oftest i bedriftssammenheng hvor f.eks eiere eller aksjonærer er kausjonister.

Kausjonist til lån med betalingsanmerkninger:
Dersom man har gjeld med betalingsanmerkninger, kan man søke om et omstartslån. Dette er et spesielt lån som kan gi deg en ny start ved å samle all gjelden i ett lån. Man kan få dette lånet selv om man har betalingsanmerkninger eller inkasso, men man må kunne stille sikkerhet i eiendom. Det kan være egen eiendom + realkausjonistens eiendom eller kun realkausjonistens eiendom.

Som realkausjonist stiller kausjonisten med pant i egen eiendom som hovedsikkerhet eller tilleggssikkerhet for lånet. Dette kan være en god måte å få lånet man trenger, men husk på at kausjonsansvaret er en stor forpliktelse. Kausjonisten kan bli stilt til ansvar for store summer dersom låntakeren ikke betaler tilbake lånet.

Les om kausjonistens rettigheter og plikter hos Finansportalen