Medlåntaker

Ungt par som går ute i regnet.

Hva innebærer det å være medlåntaker?

En medlåntaker er ansvarlig sammen med og på lik linje med hovedlåntaker. Både hovedlåntaker og medlåntaker er ansvarlig, hver for seg, overfor banken for at lånet blir betalt.

Hva er forskjellen på å være hovedlånetaker og medlåntaker?

Hovedlånetaker er den som står som nummer 1 på lånet. Når det er et lån som samboere eller ektefeller har sammen, er det ofte den med høyest inntekt som står som nummer 1. Den som står som nummer 2 er medlåntaker. I tilfeller der den ene parten er under 34 år, mens den andre er over 34 år er det gunstig at den yngste står som nummer 1. Da vil hele lånet kunne få gode renter med et BOLIGLÅN UNG.

Når man er enslig eller som par ikke har nok inntekt selv til å få det boliglånet man har behov for, kan f.eks foreldre være medlåntakere. Dersom man i tillegg ikke har tilstrekkelig med oppspart egenkapital, vil man også ha behov for realkausjon. Det er mulig å være begge deler. En medlåntaker er altså solidarisk ansvarlig for lånet, mens en kausjonist først er ansvarlig etter at det gjentatte ganger er forsøkt å få oppgjør fra lånetakerne.

Kan man fjerne seg som medlåntaker?