Dagens beste rente nom 2,35%/ eff. 2,41%.
Boliglån over 2 mill innenfor 75% sikkerhet
Log In

Vi er frittstående. Det betyr at vi samarbeider med flere finans- og forsikringsinstitusjoner for å sikre våre kunder de beste betingelsene. Våre tjenester er gratis for deg som kunde og vi vil alltid jobbe for å finne den løsningen du ønsker.
Eiendomsfinans fremmer søknad om boliglån og forsikringer på kundens vegne. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold. Banken / forsikringsselskapet foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden, agenten og andre kilder legges til grunn.

VI REPRESENTERER

Som finansagent for BN Bank, Tinn Sparebank, Modum Sparebank, Surnadal Sparebank, Bank 2, yA Bank, Ekspress Bank, Monobank, Harstad Sparebank, Handelsbanken, Easybank, Svea Finans, Skue Sparebank, Sparebank 1 Finans, Balanse Bank og Bluestep Bank skal vi forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kortprodukter til en eller flere av de nevnte bankene. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommende produkt. Banken foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder legges til grunn. Vi gjør oppmerksom på at vi, som finansagent, mottar provisjon fra bankene (nevnt ovenfor) på bakgrunn av inngåtte avtaler om lån m.m. formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til å motta godtgjørelse fra andre enn vedkommende banker , jfr. Finansavtalelovens § 88. Vi er lovpålagt å se til at bankens plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdraget vi har fått fra vedkommende bank.

Dersom banken eller vi misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdsanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende bank. Dersom vårt eventuelle mislighold gjelder andre forhold, for eksempel investerings råd gitt av oss, kan klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende bank etter verdipapirhandellovens § 10 - 16. For tiden formidler vi ikke konsesjonspliktige investeringstjenester/produkter.

  • Tips en venn om denne siden