Dagens beste rente nom 2,35%/ eff. 2,41%.
Boliglån over 2 mill innenfor 75% sikkerhet
Log In

Eiendomsfinans er Norges største uavhengige boliglånsmegler, og vi er eksperter på boliglån. Det betyr at vi samarbeider med flere finans- og forsikringsinstitusjoner, noe som gjør at vi kan skreddersy den løsningen som er best tilpasset dine finansieringsbehov. Våre tjenester er gratis for deg som kunde og vi vil alltid jobbe for å finne den løsningen du ønsker.

Eiendomsfinans fremmer søknad om boliglån og forsikringer på kundens vegne. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold. Banken / forsikringsselskapet foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden, agenten og andre kilder legges til grunn.

Vi har siden 1993 hjulpet 10-tusenvis av kunder med å få den mest hensiktsmessige finansieringen, og vi omsetter i lånevolum boliglån for rundt 4 milliarder i året. I den senere tiden har vi utvidet vårt produktspekter til også å omfatte finansiering/refinansiering av forbrukslån/kredittkortgjeld, billån og forsikring, både liv og skade. Vi er således et finansielt supermarked som dekker de fleste behov for deg som kunde i forhold til finansielle tjenester. Alle våre tjenester er helt gratis for deg som kunde da vi har egne avtaler med bankene vi samarbeider med.

VI REPRESENTERER

Som finansagent for BN Bank, Tinn Sparebank, Modum Sparebank, Surnadal Sparebank, Bank 2, yA Bank, Ekspress Bank, Monobank, Harstad Sparebank, Handelsbanken, Easybank, Svea Finans, Skue Sparebank, Sparebank 1 Finans, Balanse Bank og Bluestep Bank skal vi forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kortprodukter til en eller flere av de nevnte bankene. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommende produkt. Banken foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder legges til grunn. Vi gjør oppmerksom på at vi, som finansagent, mottar provisjon fra bankene (nevnt ovenfor) på bakgrunn av inngåtte avtaler om lån m.m. formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til å motta godtgjørelse fra andre enn vedkommende banker , jfr. Finansavtalelovens § 88. Vi er lovpålagt å se til at bankens plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdraget vi har fått fra vedkommende bank.

Dersom banken eller vi misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdsanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende bank. Dersom vårt eventuelle mislighold gjelder andre forhold, for eksempel investerings råd gitt av oss, kan klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende bank etter verdipapirhandellovens § 10 - 16. For tiden formidler vi ikke konsesjonspliktige investeringstjenester/produkter.

  • Tips en venn om denne siden