Eiendomsfinans AS

Our credo

We do the job for you!

Eiendomsfinans promotes application for mortgages and insurance on behalf of the customer. It is important for us that both customers and banks are very pleased with each other. This results in good solutions for all parties.

Our services are free of charge for you as a customer!

about us

A financial supermarket

Our product range includes financing / refinancing of housing and consumer loans / credit card debt, car loans and insurance. We are thus a financial supermarket that covers most needs for you as a customer in relation to your financial needs.

26 years of experience

Since 1993, we have helped 10-thousands of customers get the most appropriate financing, and we turn into loan volume mortgages for around 6 billion a year.

Several banks

No similar company in Norway has our selection of partners. We can help you most of the time - maybe with products you did not realize existed?

Free service

All our services are completely free for you as a customer when we are honored by the banks we cooperate with. We never ask for payment by the customer, it is favorable for the banks that we find the right customers for them.
Why eiendomfinans?

We strive to find the best financial solution for you!

Eiendomsfinans is Norway's largest independent mortgage and insurance broker, and yes - we are experts in all types of mortgage. This means we cooperate with several financial and insurance institutions, which enables us to tailor the solution that is best suited to your financing needs. Our services are free for you as a customer and we will always work to find the solution you want.

Service and Support

A handshake is better than a keystroke

Personal follow-up is our key word. Here you will get a permanent advisor who will see your entire financial picture. We give you good advice about changes you should consider to get the lowest possible cost of your loans and insurance.

Chat with us

You do not regret the times you have saved thousands? Check what we can do for you.

Get in touch!

Som finansagent for BN Bank, Tinn Sparebank, Sparebank1 Modum, Surnadal Sparebank, Bank 2, yA Lånet – en del av Resurs Bank, Ekspress Bank, Monobank, Harstad Sparebank, Easybank, Svea Finans, Skue Sparebank, Sparebank 1 Finans, Sparebank 1 SMN, Balanse Bank, Kraft Bank og Bluestep Bank skal vi forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kortprodukter til en eller flere av de nevnte bankene. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommende produkt. Banken foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder legges til grunn. Vi gjør oppmerksom på at vi, som finansagent, mottar provisjon fra bankene (nevnt ovenfor) på bakgrunn av inngåtte avtaler om lån m.m. formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til å motta godtgjørelse fra andre enn vedkommende banker , jfr. Finansavtalelovens § 88. Vi er lovpålagt å se til at bankens plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdraget vi har fått fra vedkommende bank.

Dersom banken eller vi misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdsanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende bank. Dersom vårt eventuelle mislighold gjelder andre forhold, for eksempel investerings råd gitt av oss, kan klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende bank etter verdipapirhandellovens § 10 - 16. For tiden formidler vi ikke konsesjonspliktige investeringstjenester/produkter.